Fordítása "valójában említett" a szlovén nyelv:


  Szótár Magyar-Szlovén

Valójában - fordítás : Valójában - fordítás : Valójában - fordítás : Valójában - fordítás : Említett - fordítás :
Iz

Valójában - fordítás : Valójában - fordítás : Valójában - fordítás : Valójában - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

Valójában látnom kell a fent említett elemeket.
Odločila se bom glede na zgoraj omenjene pogoje.
De az esetek többségében az említett hírességek valójában nem is ateisták.
Vendar bolj pogosto te citirane osebe v resnici sploh niso ateisti.
Én valójában nem sajnálom, hogy az említett tíz képviselő nem kapott szót.
Pravzaprav mi ni žal, da deset poslancev ni prišlo do besede.
Ez nem az említett modell visszafogásának vagy gyengítésének a kérdése, valójában inkább az ellenkezője.
Ne gre za vprašanje zmanjšanja ali oslabitve tega modela, dejansko gre za nasprotno.
Valójában, csak néhány említett ponttal értek egyet, és emiatt nem tudom támogatni a tárgyalt szöveget.
Strinjam se samo z nekaterimi obravnavanimi točkami in zato zadevnega besedila ne morem v celoti podpreti.
Valójában.
Resnično.
Valójában...
To je...
Ez rendkívül fontos, mivel a jelentésben említett, szóban forgó panaszban megfogalmazott kérdések valójában nemcsak egy tagállamban időszerűek.
To je zelo pomembno, saj so vprašanja, ki jih vključuje konkretna pritožba, na katero se nanaša poročilo, dejansko aktualna v več državah članicah.
Az említett posztra történő megválasztása valójában még nagyobb aggodalomra ad okot, mivel az kétséges szavazási eljárás eredménye.
Dejansko njegova izvolitev na ta položaj povzroča še večje pomisleke zaradi dvomljivega glasovalnega postopka.
A Bizottság szerint az intézkedés által megszabott időkorlátok valójában sok lehetséges támogatottat zárnak ki az említett előnyökből.
Komisija je tako pripomnila, da bi omejitve, ki jih določa program, dejansko izključile veliko potencialnih kandidatk za zadevne ugodnosti.
Valójában az említett ügyben a bizonyos adóztatások alkalmazásának lehetséges különböző formái között egyik sem tűnik eleve előnyösebbnek.
Kajti v navedeni zadevi se med različnimi možnimi načini uporabe nekaterih obdavčitev nobena ne zdi a priori ugodnejša.
Valójában azonosak.
Izkaže se, da sta enaki.
Valójában nem.
Dejstvo storil.
Valójában nem.
V bistvu ne.
Valójában ártalmasak.
V bistvu škodujejo.
Valójában nem.
Pravzaprav ne.
Valójában én...
Pravzaprav bi rad...
Valójában hattal.
Živite še s štirimi v študentskem hostelu.
Valójában mindkettejüket.
Oba sta bila pogumna.
Valójában paleontológus.
Dejansko sem... Paleontolog.
Valójában felrobbant.
Eksplodirala, pravzaprav.
Valójában nincs.
Resnično.
Valójában a társaság egy, a földhasználati jogért az előző bérlőnek fizetett kompenzációt említett, amelyet az állam egyoldalúan határozott meg.
Podjetje se je pravzaprav sklicevalo na nadomestilo za pravico do uporabe zemljišča, plačano prejšnjemu najemniku, ki jo je enostransko določila država.
Valójában az említett országok az érintett időszak alatt 22, illetve 52 százalékkal csökkentették a kerékpáreladás terén érvényes átlagos egységáraikat.
Omenjeni državi sta v času obravnavanega obdobja znižali svoje povprečne prodajne cene na enoto kolesa za 22 oz. 52 .
Voltak száz valójában?
So bili tam sto res?
Ki vagy valójában?
Kdo sem jaz, resnično?
De valójában az.
Toda, v bistvu je.
Tudod valójában ( more )
Lahko dejansko ( more )
Valójában segítünk nekik.
Pravzaprav jim pomagamo.
Mi történik valójában?
Kakšna je realnost?
Mi történt valójában?
Kaj se je dejansko zgodilo?
Valójában egyszerűen őrültség.
Ampak je preprosto noro.
Valójában valamennyiünket érintenek.
Zadevajo vse nas.
Valójában itt voltak.
Dejansko so bili tu.
Kicsoda őn valójában?
Kdo si v resnici?
Valójában miért... ... pontnekikkellszenvedniük?
Le zakaj bi trpeli prav oni?
Valójában, ketten voltak.
Dejansko gre za dva mladeniča.
Valójában egyáltalán nem.
Pravzaprav niti najmanj.
Nem, valójában nem.
Ne, pravzaprav ne.
Valójában üldözőbe vettünk...
V bistvu, sva lovila ...
Nem valójában nem
Ne, pravzaprav nisem...
Valójában én is.
Predvidevam, da sva se oba.
Valójában majdnem törpe.
Prava grinta
ÖÖ, valójában második.
Ali vsaj druga.
Nos, valójában nem.
Pa, pravzaprav, ni.