Fordítása "BAA bárány" a szlovák nyelv:


  Szótár Magyar-Szlovák

Bárány - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

Bárány!
Ovca!
Miféle bárány?
Aké ovce?
Öö...bárány.
Ehm... ovca.
Bárány vagy kecskehús
Mäso z oviec alebo kôz
Egy egy bárány mellé egy egy tizedrészt, a hét bárány szerint.
po desatine na jedného baránka tých siedmich baránkov.
Egy egy tizedrészt egy egy bárány mellé, a hét bárány szerint.
po desatine na jedného baránka tých siedmich baránkov
És egy egy tizedrészt minden bárány mellé, a tizennégy bárány szerint.
po desatine na jedného baránka a tak na všetkých štrnástich baránkov
Egy egy bárány mellé egy egy tizedrészt tegyetek, a hét bárány szerint.
po desatine budeš obetovať na jedného baránka tých siedmich baránkov.
És egy egy tizedrészt egy egy bárány mellé, a hét bárány szerint
jednu desatinu na jedného baránka a tak na všetkých siedmich baránkov
Hogyan Dolly bárány klónoztuk.
Ako Dolly ovce bol klonovaný.
Szelíd, mint a bárány,
Je nešný ako jahniatko.
Természetesen nem egy bárány.
Rozhodne to nie je ovca.
Nem, azt mondtam bárány !
Nie, povedal som pre ovce !
Bárány (1 éves korig)
Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené
Bárány (1 éves korig)
Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)
Bárány (1 éves korig)
Ostatné živé ovce okrem čistokrvných plemenných zvierat a jahniat (do jedného roka veku)
A bárány akit tegnap vittem.
Baránok, ktorého som niesol včera.
Mi a baj, kicsi bárány?
Čo sa deje, maličký?
De nem egy bárány, ugye?
Nie je to ovca, že nie?
Egész és fél bárány fagyasztva
Mrazené jahňacie trupy a polovičky trupov
Egész és fél bárány fagyasztva
Mrazené ovčie chrbty a alebo karé
Kicsontozott bárány 1 (Együttható 1.67)
Vykostené jahňacie mäso 1 (koeficient 1,67)
Dove feather'd holló! wolvish falánk bárány!
Dove feather'd Raven! wolvish dravé baránok!
Juhhús csont nélkül, fagyasztva (bárány kivételével)
Čerstvé alebo chladené kusy z kôz, nevykostené (okrem trupov a polovičiek trupov, krátkych predných štvrtín, chrbtov a alebo karé a nôh)
A Dolly, a bárány kísérlet kudarc volt.
Experiment s ovcou Dolly bol chybou.
Egész és fél bárány frissen vagy hűtve
Čerstvé alebo chladené trupy a polovičky trupov jahniat
Egész és fél bárány frissen vagy hűtve
Čerstvé alebo chladené ovčie chrbty a alebo karé
Nyers egész szőrme fej, farok vagy láb nélkül is (a vidra, bárány asztrahán, karakül, perzsa, broadtail és hasonló bárány és az indiai, kínai, mongol vagy tibeti bárány , róka és fóka szőrméje kivételével)
Surové kožušiny, celé, tiež bez hláv, chvostov alebo nôžok (okrem surových kožušín z noriek, jahniat astrachánskych, karakulských, perziánových, broadtailových a podobných, a indických, čínskych, mongolských alebo tibetských , líšok a tuleňov)
Nyers egész szőrme fej, farok vagy láb nélkül is (a vidra, bárány asztrahán, karakül, perzsa, broadtail és hasonló bárány és az indiai, kínai, mongol vagy tibeti bárány , róka, mormota és vadmacskafélék szőrméje kivételével)
Sipo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov (okrem hrubo opracovaného dreva na vychádzkové palice, dáždniky, držadlá nástrojov a pod., dreva narezaného na dosky alebo nosníky atď., dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami)
Miért, bárány! Miért, asszonyom! Pfúj, te csiga ágyban!
Prečo, jahňacie mäso prečo, pani fuj, si Slug Abed prečo, láska, ja hovorím Vážená pani! miláčik prečo, nevesta! ?
5 Euro Ausztria 2017 A husvéti bárány (UNC)
5 Euro Rakúsko 2012 Priatelia hudby (UNC)
A fajta jegyezni a termelés minőségi bárány hasított.
Plemeno je známe pre výrobu vysoko kvalitného jahňacieho mäsa tiel.
Mások készülnek bárány belek és gyakran hívják báránybőröket.
Iní sú vyrobený z čriev jahňaťa a sú často nazývané barančej rúno.
Dolly, a bárány betegen és eltorzulva halt meg.
Ovca Dolly zomrela chorá a znetvorená.
Meg kell mondanom, Wend, ízletes ez a bárány.
Skutocne milacik, ta jahnacina je vyborna.