Fordítása "indukált vetélés" spanyol nyelv:


  Szótár Magyar-Spanyol

Vetélés - fordítás : Vetélés - fordítás : Indukált - fordítás : Indukált - fordítás : Indukált - fordítás : Indukált vetélés - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

Ha a szuka az indukált ivarzás után vemhes lesz embrió felszívódás vagy vetélés előfordulhat.
Si una perra queda preñada tras el celo inducido, puede ocurrir resorción embrionaria o aborto.
Ha a szuka az indukált ivarzás után vemhes lesz, embrió felszívódás vagy vetélés előfordulhat.
Si una perra queda preñada tras el celo inducido, puede ocurrir resorción embrionaria o aborto.
Ezek csökkentik a vetélés kockázatát.
Reducen el riesgo de aborto involuntario.
Természetes vagy orvosi abortusz, vetélés
Aborto natural o médico, aborto involuntario
Oké, indukált pluripotens őssejtek.
Bien, células madre pluripotentes inducidas.
Kivételesen vetélés előfordulhat a vakcinázást követően.
Excepcionalmente, puede producirse aborto después de la vacunación.
Kivételesen előfordulhat vetélés a vakcinázást követően.
Excepcionalmente, puede producirse aborto después de la vacunación.
6. Ezek csökkentik a vetélés kockázatát.
6. Reducen el riesgo de aborto involuntario.
Nyulakban fulvesztrant adagolása mellett vetélés következett be.
Conejos tratados con fulvestrant fracasaron en mantener la gestación.
Vetélés okozta bakteriális fertőzés (Brucellózis) a kutyák
Aborto involuntario debido a una infección bacteriana (Brucelosis) en perros
A betegséget az állatoknál vetélés vagy meddőség jellemzi.
En los animales, la enfermedad se caracteriza por abortos o infertilidad.
A szoptatott csecsemőnél előfordulhat cink indukált rézhiány.
El zinc se excreta en la leche materna humana y puede producirse una deficiencia de cobre inducida por el zinc en el niño lactante.
És úgy gondolom, a vetélés, az egy láthatatlan veszteség.
Creo que el aborto natural es una pérdida invisible.
Ha egy nő tartja a vetélés, meddőség is nevezik.
Si una mujer tiene varios abortos espontáneos, eso también es infertilidad.
Az eredmény válthatna egészségügyi komplikációk és még vezetni vetélés.
El resultado podría desencadenar complicaciones de salud e incluso llevar al aborto involuntario.
Beszámoltak a haloperidol és valproát által indukált hyperammonaemiáról.
Se ha descrito la inducción de hiperamoniemia por haloperidol y valproato.
Beszámoltak a haloperidol és valproát által indukált hyperammonaemiáról.
Se han publicado informes según los cuales el haloperidol y el valproato provocan hiperamoniemia.
Indukált abortuszt nemcsak embertelen, hanem egy veszélyes módszer.
El aborto inducido no sólo es inhumano, sino también un método peligroso.
lézer (fénykibocsátás indukált emisszióval) bármely, az optikai sugárzás hullámhossztartományában elektromágneses sugárzás gerjesztésére vagy felerősítésére alkalmas eszköz, elsődlegesen ellenőrzött indukált emisszió révén
láser (light amplification by stimulated emission of radiation amplificación de luz por emisión estimulada de radiación) todo dispositivo susceptible de producir o amplificar la radiación electromagnética en el intervalo de la longitud de onda de la radiación óptica, principalmente mediante el proceso de emisión estimulada controlada
Lightning indukált mágneses anomáliák, Lightning kiváltott remanens mágnesesség, Lightning indukált Mágnesesség Több ezer szakmai könyvek, több ezer tonna írott és nyomtatott papírok.
Lightning Induced las anomalías magnéticas, magnetismo remanente inducida Lightning Lightning, Magnetismo Inducido Miles de libros profesionales, miles de toneladas de documentos escritos e impresos.
Az entakapon súlyosbíthatja a levodopa által indukált orthostatikus hypotensiót.
Entacapona puede agravar la hipotensión ortostática inducida por levodopa.
9 20 mg ttkg dózis sem indukált tumoros elváltozást.
La administración oral de zaleplon en ratas durante 104 semanas consecutivas, a dosis de hasta 20 mg kg día, no produjo tumorogenicidad relacionada con el compuesto.
5HTP találták, hogy véd a szén dioxid indukált pánikrohamok.
5HTP se encontró que era de protección contra los ataques de pánico de dióxido de carbono inducida.
Ez a teszt az úgynevezett 5HTP indukált szindróma teszt.
Esta prueba se conoce como el 5HTP inducida prueba síndrome.
Piros nyilak jelzik az indukált áram irányát (technikai áramirány).
Las flechas en rojo representan el sentido convencional de la corriente inducida.
A rendelkezésre álló adatok a spontán vetélés fokozott kockázatának lehetőségére utalnak.
Los datos disponibles indican que puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo.
Beszéljen orvosával az EVRA használatáról szülés, abortusz vagy spontán vetélés után.
Consulte a su médico sobre el uso de EVRA después de dar a luz o después de un aborto provocado o espontáneo.
A meddőségi kezelésen áteső nőkben enyhén emelkedett lehet a vetélés kockázata.
En las mujeres sometidas a tratamiento para la fertilidad, existe un riesgo ligeramente mayor de aborto.
Azonban, hüvelyi vérzés a terhesség folytatásához nem növeli az esélyét a vetélés.
Sin embargo, el sangrado vaginal en un embarazo en curso no va a aumentar la posibilidad de un aborto involuntario.
3 Az entakapon súlyosbíthatja a levodopa által indukált orthostatikus hypotensiót.
Para reducir las reacciones adversas dopaminérgicas relacionadas con levodopa a menudo es necesario ajustar la dosis de levodopa desde los primeros días hasta las primeras semanas después de iniciar el tratamiento con entacapona de acuerdo con la situación clínica del paciente (ver secciones 4.2 y 4.8).
A hatóanyag által indukált sejtszintű események a termékmátrixon belül zajlanak.
5 Los procesos celulares inducidos por el principio activo se producen dentro de la matriz del producto.
A hatóanyag által indukált sejtszintű események a kollagén mátrixban zajlanak.
Los eventos celulares inducidos por el principio activo se producen dentro de esta matriz de colágeno.
Piros nyilak jelzik az indukált áram irányát (technikai áramirány). Fizika
Las flechas en rojo representan el sentido convencional de la corriente inducida.
Nyulak esetében 32 mg kg nap adag alkalmazása mellett egy vetélés fordult elő.
Hubo un aborto en conejos con dosis de 32 mg kg día.
A TRACTOCILE injekció terhes nők esetében fenyegető vetélés megakadályozására alkalmazható az alábbi esetekben
TRACTOCILE está indicado para retrasar el parto prematuro inminente en mujeres embarazadas que presenten
A TRACTOCILE injekció terhes nők esetében fenyegető vetélés megakadályozására alkalmazható az alábbi esetekben
TRACTOCILE está indicado para retrasar el parto prematuro inminente, en mujeres embarazadas que presenten
Így indukál vetélés, és a nő kell, hogy legyen aktív a szülés során.
Por lo tanto, induce un aborto involuntario, y la mujer debe estar activo como durante el parto.
Az érintett veszteségek az állatok ragadozók támadása következtében történő elhullása és a vetélés.
Las pérdidas en cuestión se limitan a la muerte de los animales y los abortos debidos al ataque de depredadores.
protein S szint a vérlemezkék norepinefrin (noradrenalin) által indukált aggregálhatósága fokozott.
disminución de la proteína S aumento de la agregación plaquetaria inducida por la norepinefrina (noradrenalina).
Kimutatták, hogy a doxazozin gátolja a prosztata fenilefrin által indukált összehúzódását.
Se ha comprobado que la doxazosina inhibe la contracción de la próstata inducida por fenilefrina.
Az indukált ivarzás előfordulása alacsonyabb a fiatal szukákban, mint az idősebbekben.
Además, la frecuencia del celo inducido es más baja en perras jóvenes que en perras mayores.
Egy kulcs technológia, ami igazán fontos az úgynevezett indukált pluripotens őssejtek.
Una de las tecnologías clave que es realmente importante es lo que se llama células madre pluripotentes inducidas.
atomic vapour laser isotope separation izotóp szétválasztás lézerrel indukált atomizált gőzfrakcióban
CW (para láseres) Onda continua
Van egy nagyobb vetélés kapcsolódó amniocentesis, hogy a végzett korábbi, mint a 15. héten.
Hay una mayor tasa de aborto involuntario asociado con la amniocentesis que se realiza antes de la semana 15.
Ezt néhány nap vagy hét múlva vetélés, halvaszülés, koraszülés vagy az újszülött vérmérgezése követheti.
Después de unos días o semanas, puede producirse un aborto, el nacimiento de un mortinato, un nacimiento prematuro o septicemia en el recién nacido.