Fordítása "ideális kiegészítője" spanyol nyelv:


  Szótár Magyar-Spanyol

Kiegészítője - fordítás : Ideális - fordítás : Ideális - fordítás : Ideális - fordítás : Ideális - fordítás : Ideális - fordítás : Ideális kiegészítője - fordítás : Kiegészítője - fordítás : Ideális kiegészítője - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

A Flash DSC ideális kiegészítője a modern anyagok jellemzőinek meghatározására használt hagyományos DSC nek.
El Flash DSC es el complemento idóneo para la DSC convencional en la caracterización de materiales modernos.
Cím kiegészítője Egység Egységszorzó
Complemento del título Unidad
Cím kiegészítője Egység Egységszorzó AN ..
Complemento del AN ..
Istenem, nincs még elegendő kiegészítője?
Por Dios, crees que tiene ya suficientes complementos?
9 2.2 A Végtelen Szellem éppen annyira kiegészítője az Örökkévaló Fiúnak, mint amennyire a Fiú kiegészítője az Egyetemes Atyának.
(100.4) 9 2.2 El Espíritu Infinito es tanto un complemento del Hijo Eterno como el Hijo es un complemento del Padre Universal.
Brestrogen a legújabb kiegészítője a mell növelésére képleteket.
Brestrogen es la última incorporación en las fórmulas potenciadores de mama.
Oolong tea egy jó kiegészítője a napi étrendben
Té Oolong para la pérdida de peso cómo es el hecho?
Működik és esztétikai kiegészítője Wave2 Wave2 vonal r mérkőzések.
Funciona con y complemento estético Wave2 Wave2 línea R accesorios.
Továbbá, NASSAT ideális kiegészítője bocsátani a hagyományos DSNG elbocsátás, mert a szükséges berendezéseket felszerelni annak mobil egysége vagy a jelenlegi DSNG és átalakítani IP, újrahasznosítással a beruházások már.
Además, NASSAT es un complemento ideal para dotar a su DSNG tradicional de redundancia ya que puede suministrar el equipamiento necesario para equipar su unidad móvil o DSNG actual y convertirla en IP, reaprovechando las inversiones que ya realizadas.
Az eszköz lényeges kiegészítője az Unió közös kül és biztonságpolitikájának.
Constituye un complemento esencial de la política exterior y de seguridad común de la Unión.
Megjelenik első címkenyomtató szoftverünk, a BarTender for DOS, amely hardvertermékeink kiegészítője.
BarTender for DOS, nuestro primer software de impresión de etiquetas, presentado para complementar nuestros productos de hardware.
sz. dimenzió Adatsorok kiegészítője az értékpapírok összefüggésében (SEC_SUFFIX hossza egy karakter)
Dimensión no 9 Sufijo de la serie en el contexto de los valores (SEC_SUFFIX longitud un carácter)
Az avokádó kiváló kiegészítője minden diéta, feltéve, ha nem megy a vízbe.
Los aguacates son una buena adición a cualquier dieta, siempre y cuando no vaya por la borda.
A Hírlevél így az Általános jelentés nélkülözhetetlen kiegészítője, amely hozzájárul annak gyarapításához.
El Boletín resulta así un complemento indispensable del Informe General al que, por otra parte, contribuye a alimentar.
A Hírlevél így az általános jelentés nélkülözhetetlen kiegészítője, amely hozzájárul annak tartalmához.
El Boletín resulta así un complemento indispensable al Informe General, al que, por otra parte, contribuye a alimentar.
A vészleállító berendezés a többi biztonsági intézkedés kiegészítője, és nem helyettesíti azokat.
Los dispositivos de parada de emergencia deben servir para apoyar otras medidas de protección y no para sustituirlas.
Igazított ideális testtömeg ideális testtömeg 0, 25x( aktuális testtömeg ideális testtömeg).
PCIA PCI 0,25 x (peso corporal real PCI).
A szója, változatos formáiban (bab, tofu, stb.) hasznos kiegészítője a vegetáriánus vegán diétának.
La soja, en sus diversas formas (como legumbre, tofu, etc.), es una adición útil a la dieta vegetariana vegana.
Véleményünk szerint ez fontos kiegészítője az európai zártkörű részvénytársaság statútumáról szóló Lehne jelentésnek.
Creemos que éste es un complemento importante al informe Lehne sobre el estatuto de la empresa privada europea.
Ez a menetrend a szeptemberben elfogadott Mozgásban az ifjúság elnevezésű kiemelt kezdeményezés kiegészítője.
Es complementaria a otra iniciativa emblemática, Juventud en movimiento , adoptada en septiembre.
A környezetvédelmi politika amellett, hogy azegységes piac egyik fontos kiegészítője, az életminőséget is javítja.
La política medioambiental es un complemento fundamental al mercado único y constituye un factor esencial parala mejora de la calidad de vida.
A regionális együttműködés szükséges kiegészítője a régió EU ba történő integrálódásának, nem pedighelyettesíti azt.
La cooperación regional es un complemento necesario, que no sustituye a la idea de integraciónde la región en la UE.
Az európai költségvetés nem a nemzeti költségvetések kiegészítője versenyez azokkal, és azok kifosztásából létezik.
El presupuesto europeo no complementa a los presupuestos nacionales rivaliza con ellos y los ataca.
Ideális rejtekhely.
La policía no volverá. Es un buen escondite.
Ideális családnak tűntek.
Parecían una pareja ideal.
Sok szemészek California általában diszkrét felboríthatja a betegek glaucoma szerezni marihuána kiegészítője (vagy enyhíti) a mérgező gyógyszerek.
Muchos oftalmólogos en California normalmente propina discreta a sus pacientes con glaucoma de obtener complemento marihuana (o para aliviar) los medicamentos tóxicos.
A bár kiválogatott Viner, ol és a nemzetközi és elérhető egy kiegészítője a különböző ízek az egész festett.
La barra es viner recogidos a mano, ol e internacional y están disponibles para un complemento sabores diferentes a lo largo pintada como.
A GNSS fontossága elsősorban abban a tényben rejlik, hogy alternatívája és kiegészítője az amerikai és az orosz rendszereknek.
La importancia del GNSS se debe sobre todo al hecho de que garantiza un sistema alternativo y complementario a los sistemas estadounidense y ruso.
Az ideális testtömeg kiszámítása
Debe calcularse el peso corporal ideal (PCI) como se muestra a continuación
Mondhatnám, ideális vőjelöltnek tűnt.
Parecía el yerno ideal.
Hogyan aludnánk ideális esetben?
Cuáles serían los patrones de sueño en un sentido ideal?
Stúdió ideális 3 barátok.
Studio es ideal para 3 amigos.
4 fő részére ideális.
Sólo para 4 personas.
Ideális rögzített huzalok számára
Ideal para mantener los alambres fijos
szeparátorok ideális folyadék tisztítási.
separadores son ideales para la purificación de líquidos.
Kompakt kialakítás, utazáshoz ideális
Diseño compacto, ideal durante el viaje
Ideális gyermekes családok számára.
Ideal para familias con niños.
Ideális a festett haj.
Ideal para cabello teñido.
Az ideális közepén fekszik.
El ideal se encuentra en el medio.
Teljesen berendezett, ideális élőben.
Totalmente amueblado, ideal para entrar a vivir.
Teljesen felszerelt, ideális élőben.
Está totalmente amueblado, ideal para entrar a vivir.
Ez az ideális rendszer.
Éste es el sistema ideal.
Ez lenne az ideális.
Sería ideal.
Nem létezik ideális jogszabály.
No existe una legislación ideal.
Ideális kelléktár kofferes gyilkosoknak.
La sección del asesino del baúl.