Fordítása "többségi beruházások" a román nyelv:


  Szótár Magyar-Román

Többségi - fordítás : Beruházások - fordítás : Beruházások - fordítás : Beruházások - fordítás : Beruházások - fordítás : Többségi beruházások - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

BERUHÁZÁSOK ÉS A BERUHÁZÁSOK MEGTÉRÜLÉSE
INVESTIȚIILE, RANDAMENTUL INVESTIȚIILOR
Minősített többségi szavazás, kettőstöbbség
Vot cu majoritate calificată, dublă majoritate
Bemutatom a többségi vezetot.
Fă cunoştinţă cu liderul majorităţii. Îţi va fi un bun prieten.
A többségi párt vezetoi.
Comisia liderilor partidului majoritar.
A többségi tulajdonos csoport
Grupul de acționari majoritari
többségi részesedéssel való rendelkezés.
deținerea unei cote majoritare.
Beruházások
Investiţiile
BERUHÁZÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INVESTIȚIILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beruházások
Investițiile
Beruházások?
Ce investiţii?
beruházások
În special, părțile se angajează să se informeze reciproc atunci când aplică principiul împărțirii pe zone cu statut sanitar și fitosanitar, astfel după cum este prevăzut la articolul 6 din Acordul SPS al OMC.
beruházások
Mediere
Beruházások
Părțile încurajează investițiile străine directe prin dezvoltarea unui mediu de investiții atractiv și stabil.
beruházások
investiții
Beruházások
FI (Insulele Åland) Restricții privind dreptul persoanelor fizice care nu au cetățenie regională în Åland și al persoanelor juridice de a achiziționa și a deține bunuri imobile în insulele Åland fără o aprobare din partea autorităților competente ale insulelor.
Beruházások, a beruházások megtérülése és tőkebevonási képesség
Investițiile, randamentul investițiilor și capacitatea de a obține finanțare
Jövedelmezőség, beruházások, a beruházások megtérülése és pénzáramlás
Rentabilitatea, investițiile, randamentul investițiilor și fluxul de lichidități
Beruházások, a beruházások megtérülése és tőkebevonási képesség
Investițiile, randamentul investițiilor și capacitatea de a mobiliza capitaluri
Beruházások, beruházások megtérülése, készpénzforgalom és tőkeszerzési képesség
Investițiile, randamentul investițiilor, fluxul de lichidități și capacitatea de a atrage capital
Beruházások, beruházások megtérülése, pénzáramlás és tőkebevonási képesség
Investițiile, randamentul investițiilor, fluxul de lichidități și capacitatea de a atrage capital
Minősített többségi szavazás, kettős többség
Vot cu majoritate calificată, dublă majoritate
hasonlóanahatározatokatakamarákbanis többségi szavazás útján hozzák.
adoptă cu majoritatea voturilor membrilor care compun cameraîn cauză.
Hol a többségi párt vezetoje?
Unde stă liderul majorităţii? Liderul majorităţii?
Nyereségesség, cash flow, beruházások és a beruházások megtérülése
Astfel cum s a menționat în considerentul 45 de mai sus, producătorii exportatori din RPC dispun de capacități neutilizate suficiente pentru a și spori foarte rapid exporturile.
Nyereségesség, pénzforgalom, beruházások, beruházások megtérülése és tőkebevonási képesség
Rentabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile, randamentul investițiilor și capacitatea de a mobiliza capitalurile
Beruházások, a beruházások megtérülése, pénzforgalom és tőkebevonási képesség
Investițiile, randamentul investițiilor, fluxul de lichidități și capacitatea de mobilizare a capitalurilor
Nyereségesség, pénzáramlás, beruházások megtérülése, tőkebevonási képesség és beruházások
Rentabilitatea, fluxul de lichidități, randamentul investițiilor și capacitatea de mobilizare a capitalului și a investițiilor
Nyereségesség, készpénzforgalom, beruházások, beruházások megtérülése, illetve tőkebevonási képesség
Rentabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile, randamentul investițiilor și capacitatea de a atrage capital
Nyereségesség, pénzforgalom, beruházások, beruházások megtérülése és tőkebevonási képesség
Rentabilitatea, fluxul de numerar, investițiile, randamentul investițiilor și capacitatea de a mobiliza capitalurile
Bővítő beruházások
Îmbunătăţiri
VÁLOGATOTT BERUHÁZÁSOK
INVESTIŢII SELECTIVE
ZÖLD BERUHÁZÁSOK
INVESTIŢII ECOLOGICE
Beruházások létesítése
numărul de întreprinderi care pot desfășura o activitate economică specifică, sub formă de contingente numerice, monopoluri, prestatori exclusivi sau cerința de efectuare a unui test privind necesitățile economice
Beruházások 147
Imobilizări financiare 147
Beruházások (index)
Investiții (indice)
Beruházások (EUR)
Investiții (în EUR)
Beruházások index
Investiții Indice
Beruházások megtérülése
Randamentul investițiilor (ROI)
Beruházások (euro)
Investițiile (în EUR)
Nyereségesség, beruházások, beruházások megtérülése, pénzáramlás, és a tőkebevonás képessége
Rentabilitatea, investițiile, randamentul investițiilor, fluxul de numerar și capacitatea de a mobiliza capitalurile.
Nyereségesség, beruházások, beruházások megtérülése, pénzáramlás és a tőkebevonás képessége
Rentabilitatea, investițiile, randamentul investițiilor, fluxul de numerar și capacitatea de a mobiliza capital
És a szín a többségi vallás.
Şi culoarea reprezintă acum religia majoritară.
Mit jelent az, hogy a többségi?
Definiția pluralității?
A Tanács minősített többségi elven működik.
Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată.
ii. amelyek többségi tulajdonosai tagállami állampolgárok.
(ii) aparţin în majoritate resortisanţilor statelor membre.