Fordítása "make beszerzési" a román nyelv:


  Szótár Magyar-Román

Beszerzési - fordítás : Beszerzési - fordítás : Make - fordítás : Make beszerzési - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

Make és Python fájlok szintaxiskiemelése
Evidențiere pentru fișiere Make, Python
Make betéti ehhez a fiókhoz.
A face de depozit în acest cont.
Beszerzési árak
Preţurile de achiziţie
Beszerzési érték
Costul tranzacţiilor
Beszerzési felelősök
Responsabilii de vânzări
Beszerzési szabályok
Reguli legate de cererile de ofertă
Beszerzési szolgáltatások
Агенция за социално подпомагане (Agenția de Asistență Socială)
Beszerzési érték
Costul tranzacțiilor
beszerzési eljárások.
procedurile de achiziție.
Beszerzési igazgató
Director pentru achiziții
Hasonló játékok Make A Álomszerű Doll
Similar cu jocuri Face o păpuşă de vis
Segítünk a make a legjobb választás.
Să ne ajuta cu cea mai buna alegere.
Dinamikus beszerzési rendszerek
Sisteme dinamice de achiziţie
Kormányzati Beszerzési Bizottság
Comitetul pentru achiziții publice
Dinamikus beszerzési rendszerek
Alegerea procedurilor alineatul (3) și alineatul (4) litera (b)
Kormányzati beszerzési bizottság
Articolul 20.8
Hiba! A make hint érvénytelen lépést javasolt.
Eroare internă! make hint chemat pe o mișcare falsă.
Fordítás vagy Make művelet a hibaüzenetek feldolgozásávalName
Name
Make a miley hogy megcsókolja kedvese romantikus.
Miley face să sărute iubitul ei romantic.
Ideje, hogy megfeleljen és make a meccs!
Timp să se întâlnească și să facă ta meci!
If we let him make a fee
Sa îl lasam sa faca o donatie
Az Eurorendszer Beszerzési Koordinációs Irodájának 2013. évre szóló beszerzési és költségvetési terve
Planul de buget şi achiziţii al Biroului de Coordonare a Achiziţiilor Eurosistemului pentru anul 2013
Beszerzési és forgalmazási megállapodások
Aranjamente de cumpărare şi comercializare
Beszerzési egy minta könnyű!
Achiziționarea unui model este ușor!
Ezek az utasítások beszerzési
Acestea sunt instrucţiuni pentru achiziţie
A beszerzési folyamat áttekintése
Prezentare generală aprocesului de achiziţii publice
A beszerzési eljárás előkészítése
Pregătirea procedurii de achiziţii publice
3.3.3 Beszerzési politika...........................................................................................................................................25
3.3.3 Politica de achiziţii ..............................................................................................................................
Tájékoztatás a beszerzési rendszerről
Informații privind sistemul de achiziții publice
A beszerzési információk átláthatósága
Transparența informațiilor privind procedura de achiziții publice
Tájékoztatás a beszerzési rendszerről
O entitate contractantă nu elaborează, nu adoptă și nu aplică nicio specificație tehnică și nu stabilește nicio procedură de evaluare a conformității care are ca scop sau efect crearea unor obstacole inutile în calea comerțului internațional.
A beszerzési információk átláthatósága
în ceea ce privește serviciile, o cerință care limitează alegerea prestatorului de servicii sau a serviciilor prestate în detrimentul serviciilor sau al prestatorilor de servicii ai celeilalte părți
Tájékoztatás a beszerzési rendszerről
Anunțul de achiziții publice planificate este publicat, de asemenea, în punctul unic de acces menționate în anexa 19 8, sub rezerva alineatului (2).
A beszerzési információk átláthatósága
Fiecare parte stabilește o procedură administrativă sau de control jurisdicțional rapidă, eficace, transparentă și nediscriminatorie prin care un furnizor poate invoca
a kiválasztott beszerzési eljárás
procedura de atribuire aleasă
A beszerzési források sokfélesége
Varietatea surselor de aprovizionare
(1) A beszerzési ár a vételár járulékos költségekkel és beszerzési költségekkel növelt összege.
1. Preţul de achiziţie se obţine prin adăugarea oricăror cheltuieli incidentale sau cheltuieli de achiziţie preţului iniţial.
The rain descending should not make you blue
Căderea ploii să nu te întristeze
Make up és mahjong egy közvetlen linket szépség!
Make up și Mahjong o legătură directă cu frumusețea!
A bölcs make Példabeszédek és bolondok megismételni. I.Disraeli
Cele înțelepte Proverbe face, și proști le repeta. I.Disraeli
Brigitte Make Up Brigitte akar menni kívül barátainak.
Brigitte Make Up Brigitte vrea sa mearga afara cu prietenele ei....
Lessons helyes make up, jelmezek és szakaszos kiválasztása.
Lectii corect make up, costume și pusă în scenă de selecție.
A make agyatlan döntések általában azt eredményezi, vesztes.
O a lua decizii fără minte, de obicei, duce la pierderea.
A fő különbség a make up a daganatok.
Principalele diferențe sunt în machiajul a tumorilor.
Beszerzési ár visszterhesen beszerzett eszközök
Preţul de achiziţie bunuri dobândite pentru compensare