Fordítása "Véglegesen áthelyezve" orosz nyelv:


Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

Dokumentum áthelyezve
Документ перемещён
Te1jesen és véglegesen
На самом деле, именно так...
Akkor magadnál tartasz véglegesen...
Я навсегда переезжаю к тебе?
Fogom és leállítom! Véglegesen!
Сейчас я его отключу, насовсем.
Áthelyezve az időben, de mégis valóságos. Ez egy V1.
Сдвинутый во времени,но достаточно реальный это V1.
A fájlok véglegesen törlésre kerülnek
Файлы будут полностью удаляться.
Az ilyesmi véglegesen megváltoztatja őket.
Это их совершенно трансформирует.
Volt vele dolgom határozottan és véglegesen .
Я с ним имел дела положительно и окончательно .
Szóval ez az épület megmaradt véglegesen.
Так эта постройка стала постоянной.
El kell tüntetni az útból, véglegesen!
Его необходимо надолго убрать с нашего пути!
Mondhatnám, véglegesen Matsushima víziójának megszállottja lettél.
Должно быть она околдовала тебя
Csupa fiatalság, véglegesen, csupa legénykedés, semmi egyéb.
Все молодость, окончательно ребячество одно.
Véglegesen össze fogunk fonódni ezzel a technológiával.
В конечном итоге мы сольёмся с технологией.
A legtöbb gyerek teljesen és véglegesen vak...
(Текст У большинства детей полная, хроническая слепота...)
Tudja, egy ügyet sohasem lehet véglegesen lezárni.
Понимаете, дело еще не закрыто.
Véglegesen és határozottan , ez volt csakugyan a szavajárása.
Окончательно и положительно были любимые слова купца.
Ezek az elemek véglegesen törölve lesznek a lemezről.
Данные файлы будут безвозвратно удалены с вашего жёсткого диска.
Ezek az elemek véglegesen törölve lesznek a merevlemezről.
Эти элементы будут навсегда удалены с вашего жёсткого диска
A feladó nem véglegesen, de elfogadta a feladatot
Отправитель принимает задачу с условиями
A feladó nem véglegesen, de elfogadta a naplót
Отправитель согласен на обсуждение статьи с условиями
Biztosan ezt szeretné? A törölt fájlok véglegesen elvesznek.
Удаление этих файлов нельзя отменить. Действительно удалить их?
A szkriptek eltávolításával véglegesen törlésre kerülnek. Biztosan ezt szeretné?
Удаление сценария также удалит его с жёсткого диска. Удалить сценарий полностью?
Például véglegesen tönkrement, de lehet, hogy csupán a töltéssel van probléma.
Первая, он просто умер, вторая, с батареей всё в порядке, но она не заряжена.
A telepesek képtelensége, hogy véglegesen megszerezzék a jogot saját pénzük kibocsátására III.
Это провоцировало рост безработицы и народного недовольства.
Még nem késő, mielőtt az elhunyt Őfelsége régóta rejtegetett szándékát... véglegesen eltemetik.
Недалек тот день, когда мы одержим победу, о которой мечтали наши предки.
Mert először is van az a tévhit, hogy létezik véglegesen bizonyított tudományos tétel.
Потому как сомнительно само предположение, что наука совершенна.
Véglegesen törlődni fog a regisztrációs kulcs. Ezután már nem lehet használni ezt a becenevet.
Ваш регистрационный ключ будет удалён. Вы больше не сможете использовать зарегистрированное имя.
Pillanatnyilag Alabamában a fekete férfi népesség 34 a vesztette el véglegesen a szavazati jogát.
Сейчас в Алабаме 34 чёрного мужского населения навсегда потеряло право голосовать.
Amikor elteszi láb alól az ellenségeket, véglegesen elzárhatja őket a jobb oldalon, fent látható verembe.
Чтобы уничтожить врагов, заманите их в ловушку справа вверху.
Első elnökségi ciklusa alatt arra szorítkozott, hogy sok banki kegyencet véglegesen eltávolítson a kormányzat szolgálatából.
В течение своего первого срока Джексон на миллионы долларов урезал затраты на содержание государственного аппарата.
Eme frigy a rendőrség és a sajtó között, lehetővé tette, hogy Franciaországot, megszabadítsuk véglegesen Fantomastól!
И в правду этот союз полиции и прессы позволил нам окончательно избавить страну от Фантомаса.
A Fájlok gt gt és a lt lt Fájlok gomb funkciója egyelőre még nincs véglegesen kidolgozva...
Кнопки Файлы gt gt и lt lt Файлы не были полностью реализованы при написании этой документации...
Az én államom, Alabama, mint sok más állam, véglegesen megfoszt a jogaidtól, ha büntetett előéletű vagy.
Мой штат, Алабама, как и ряд других, навсегда лишает гражданских прав лиц, имеющих судимость.
Manapság véglegesen be van hozva a nyilvános igazságszolgáltatás, manapság jól van minden nem hogy még lopni lehetne.
Все окончательно по нынешнему времю гласное судопроизводство, все нынче благородно а не то что воровать.
Szabadon éltek, a saját törvényeik szerint, mint a felhők sehol nem időztek sokáig, és nem telepedtek le véglegesen.
Такие как Джим Бриджер, Лайнэс Ролингз... Во всем, кроме крови, были точно индейцы. У них не было законов, кроме своих собственных.
Ha be van jelölve, akkor a fájlok véglegesen törlésre kerülnek, ha pedig nincs, akkor a fájlok a szemétkosárba kerülnek
Файлы будут удалены навсегда, а не перемещены в корзину
A másik dolog pedig, annak tetejébe, hogy véglegesen megértsük a sebezhetőség és bátorság közti viszonyt, ezt tanultam másodikként Beszélnünk kell a szégyenről!
Во вторых, кроме того, что я наконец окончательно поняла, как уязвимость и мужество связаны между собой, во вторых, я узнала вот что важно говорить на тему стыда.
Úgy, hogy véglegesen meggyőződtem róla, hogy azoknak a kérdéseknek a megfejtését, a melyek engem foglalkoztatnak, nem találom meg benne s a hozzá hasonlókban.
То есть я окончательно убедился, что разрешения занимающих меня вопросов я не найду в нем и ему подобных.
Ez azt jelenti, hogy gyűjthetsz egyre több adatot egy feltevésről vagy egy márka pozicionálásról, és ez majd megerősíti azt, de nem bizonyítja véglegesen.
Это значит, что можно собирать бесконечное количество данных в пользу гипотезы или позиционирования, но подтверждая их, данные все равно не могут окончательно их доказать.
Tudja, ha véglegesen mentik fel, megsemmisítik az aktákat. De látszólagos felmentésnél tovább járja útját az egész peranyag. Felmegy a felső bíróságokra, vissza az alsókhoz.
Видите ли, при полном оправдании из дела изымаются все документы, а при мнимом ваше досье продолжает циркулировать от низших инстанций к высшим и обратно, тудасюда, тудасюда, как маятник, и пути его неисповедимы.
Ha ez az opció be van jelölve, a fájlok törléskor véglegesen törlődnek, nem kerülnek be a szemétkosárba. Figyelem a legtöbb fájlrendszertípusban nem lehet megbízhatóan törölt fájlokat helyreállítani.
Если этот параметр включен, файлы будут удаляться с диска, а не удаляться в корзину. Используйте этот параметр осмотрительно большинство файловых систем не могут гарантировать восстановление удалённых файлов
De most véglegesen el van határozva, mondotta Anna egyenesen Vronszkij szemébe nézve, még pedig olyan tekintettel, melyben világosan benne volt, hogy ne is gondoljon többé a kibékülés lehetőségére.
Но теперь уже решительно, сказала Анна, глядя прямо в глаза Вронскому таким взглядом, который говорил ему, чтобы он и не думал о возмож ности примирения.
A gyorsítótár kiürítésekor a korábban legenerált betekintő képek véglegesen törlődnek. A gyorsítótár közösen használt más típusú fájlokkal, ezért kiürítéskor azok betekintő képei is törlődnek. Biztosan ki szeretné üríteni a gyorsítótárat?
Очистка кэша удалит все ранее созданные миниизображения. Поскольку кэш общий, то будут удалены миниизображения для других типов файлов. Вы действительно хотите очистить кэш?
Olyan jókedve kerekedett, hogy szokása ellenére is némi engedményeket tett annak az alkudozó hölgynek, abban hagyta a moly vadászatot és véglegesen elhatározta, hogy jövő télre, úgy, mint Szigoninnál van, bársonynyal fogja behúzatni a bútorait.
Ему стало так весело, что он, противно своим правилам, сделал уступку торговавшейся барыне и перестал ловить моль, окончательно решив, что к будущей зиме надо перебить мебель бархатом, как у Сигонина.
Taylormade véglegesen ki hajnalán tört le, ami tiltja az ügyeletes A magam részéről, és otthon egy nagy szükség van pihenés Más tisztek, és felvette a azt könyörtelenül az embervadászat folyt Annette növekvő tigris, ami a sík fegyveres valamikor az éjszaka folyamán
TaylorMade постоянно выключен рассвет офф, который запретил бы на дежурстве С моей стороны и дома с большой необходимости остальное другие офицеры и взял с это неуклонно пошли на охоту