Fordítása "lehetővé teszi hogy összehasonlítjuk" indonéz nyelven:


  Szótár Magyar-Indonéz

Hogy - fordítás : Teszi - fordítás : Teszi - fordítás : Teszi - fordítás : összehasonlítjuk - fordítás : Teszi - fordítás : Hogy - fordítás : Hogy - fordítás : Hogy - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

A számítógép lehetővé teszi.
Komputer memungkinkan kita untuk melakukannya.
Lehetővé teszi különböző felülettulajdonságok megjelenítését
Memungkinkan ditampilkannya berbagai properti antarmuka
Lehetővé teszi különböző felülettulajdonságok megjelenítését
Menampilkan berbagai properti antarmuka
Lehetővé teszi egy idegen bámulni.
Itu membuat tatapan asing.
Ezt teszi lehetővé a számítógép.
Itulah yang dapat dibantu dengan komputer.
Ez teszi lehetővé az időutazást.
Ini yang memungkinkan perjalanan waktu.
Valami, ami mindezt lehetővé teszi.
Sesuatu yang membuat ini mungkin.
És ez lehetővé teszi, hogy létrehozzunk csíráztatási protokollokat.
Hal itu memungkinkan kita untuk membuat pedoman pengecambahan.
Az automatizáció lehetővé teszi, hogy legyen ilyen gépünk.
Dan otomatisasi memungkinkan kita menggunakan mesin mesin itu
Tehát ez lehetővé teszi, hogy bepillanthassunk Cisco álmaiba?
Jadi, ini akan memungkinkan Cisco untuk melihat ke dalam mimpinya?
Ezt mind lehetővé teszi egy mobiltelefon.
Semua itu dimungkinkan dengan ponsel Anda.
Amikor isten lehetővé teszi a lehetetlent.
Ketika, um, Allah membuat yang tidak mungkin mungkin.
Lehetővé teszi, hogy a számítógépem kommunikálhasson egy ottani géppel.
Dengan alat itu aku dapat menghubungkan komputerku dengan komputer di sana.
Lehetővé teszi meghajtók leválasztását a kilökés gombbalName
Memungkinkan untuk secara otomatis melepas penggerak ketika tombol eject ditekanName
Minimalizált alkalmazások elérését teszi lehetővé a paneltálcárólName
Akses aplikasi tersembunyi yang diminimalkan di baki sistemName
Ez persze lehetővé teszi a baktériumok számára, hogy többsejtűek legyenek.
Tentunya apa yang bisa dilakukan oleh bakteri dengan itu adalah menjadi multiseluler.
Tehát ez lehetővé teszi, hogy kinyerjük azt, amit korábban eltároltunk.
Jadi kita kita menggunakan apa yang kita simpan sebelumnya.
Ez olyasvalami ami lehetővé teszi, hogy kifüleljük a saját zsigereinket.
Ini alat yang membuat seseorang mendengarkan kata hati mereka sendiri.
Ő az én örökös múzsám, aki lehetővé teszi, hogy zenéljek.
Dia adalah inspirasi abadi saya yang memungkinkan saya untuk melakukan musik.
Itt az ember helyzete nem teszi lehetővé, hogy házaséletet éljen.
Statusmu di sini tidak diizinkan melakukan perkawinan istimewa.
És az automatizálás lehetővé teszi ezt a szétválasztást.
Dan otomatisasi memungkinkan kita untuk membuat pemisahan itu.
Talán 100,000 embernek van Cochlear implantátuma, ami lehetővé teszi, hogy halljanak.
Mungkin sekitar 100.000 orang punya implan Cochlear, yang membuat mereka bisa mendengar.
Tehát az anyagcserének, ami lehetővé teszi, hogy életben maradjunk, mellékhatásai vannak.
Sehingga pada dasarnya, metabolisme, yang didefinisikan sebagai apapun yang membuat kita tetap hidup dari hari ke hari, memiliki efek samping.
Ez a szoftver lehetővé teszi, hogy közelebbről és részleteiben láthassuk ezt.
Perangkat lunak ini memungkinkan kita untuk mendekat dan melihat pada bagian bagian darinya.
Ez lehetővé teszi számomra, hogy fizetni az adósságot a becsület, uram.
Ini akan memungkinkan saya untuk membayar utang kehormatan, Sir.
Lehetővé teszi, hogy kitaláljuk, kik vagyunk, és kuráljuk, ami ezután jön.
Kreativitas membantu menciptakan siapa kita dan merancang apa yang akan datang.
A megértés teszi lehetővé, hogy a magunkfajták elviseljék a magához hasonlókat.
Sudah hal biasa bagi orang seperti kami untuk memaafkan orang seperti kamu.
A 27 rádióteleszkóp lehetővé teszi hogy pontosabb kutatásokat végezzünk, mint bárhol.
Dengan 27 perusahaan teleskop radio jajak pendapat lebih akurat daripada di tempat lain.
A jobb oldalon van egy kezelői oldal, ami lehetővé teszi a forgatást, a nagyítást, lehetővé teszi egyedi struktúrák kiemelését.
Ada bagian operator di sebelah kanan yang memungkinkan Anda memutar, juga memperbesar dan menandai struktur struktur tunggal.
Lehetővé teszi, hogy friss, új képekhez jussunk és új történeteket meséljünk el.
Teknologi memungkinkan kami mendapat gambar baru dan segar dengan kisah yang baru.
És ez lehetővé teszi, hogy valami nagyon különleges történjen meg a játékokban.
Ini memungkinkan sesuatu yang sangat spesial yang terjadi di dalam game.
Ez pedig lehetővé teszi számunkra, hogy megbecsülhessük az élet kialakulásának valószínűtlenségét is.
Itu memberi kita cara yang mudah untuk menyatakan perkiraan kita terhadap ketidakmungkinan adanya kehidupan.
A hálózatot nézzük, ami lehetővé teszi, hogy ebben az összekötött világban éljünk.
Kita memandang bingkai kerja yang membuatnya mungkin terjadi untuk hidup di dunia yang serba berhubungan ini.
Remélhetőleg ez a technológia lehetővé teszi, hogy a jövőben több túlélőnk legyen.
Semoga teknologi ini dapat membantu kita untuk mendapatkan lebih banyak pasien yang selamat di masa mendatang.
Ez lehetővé teszi, hogy saját feltételeket állítsunk be, arra, amit épp szeretnénk megvizsgálni.
Ini memungkinkan Anda menyusun kriteria Anda sendiri tentang hal hal apa yang ingin Anda lihat.
Lehetővé teszi, hogy vezéreljék és irányítsák a kimatikus mintákat és az előidézett visszaverődéseket.
Hal ini memungkinkan mereka mengontrol dan mengatur pola simatik dan refleksi yang mereka sebabkan.
Először is, lehetővé teszi, hogy a városok a történelemben először akármekkorára nőjenek, akárhol.
Mulanya, ini memungkinkan pertama kalinya, untuk membangun kota, dengan ukuran dan bentuk apa pun, di mana pun.
Ez a szolgáltatás a Dolphin nézetmódjainak beállítását teszi lehetővé. Name
Layanan ini memungkinkan konfigurasi mode tampilan Dolphin. Name
Ez a szolgáltatás a Dolphin navigálási beállításainak módosítását teszi lehetővé. Name
Layanan ini memungkinkan konfigurasi navigasi Dolphin. Name
Lehetővé teszi a grafikus alapelemek jellemzőinek megváltoztatását, a KDE stílusának módosításátName
Memungkinkan manipulasi perilaku widget dan mengubah Gaya untuk KDEName
Levágódós. A félbehajtás fontos, mert ez teszi lehetővé az rétegközi abszorpciót.
Kertas yang terpotong sendiri.
létrehozod magadban azt a fajta önmegismerést, ami lehetővé teszi az önuralmat.
Anda menciptakan semacam pengetahuan diri yang memungkinan penguasaan diri.
Ahelyett, hogy programozni, drótozni, forrasztani kellene, a littleBits lehetővé teszi, hogy nagyon egyszerű, ösztönös mozdulatokkal programozhassunk.
Daripada harus memrogram, mengawatkan, menyolder, littleBits memungkinkan Anda untuk memrogram dengan hanya menggunakan gerakan intuitif sederhana.
Úgy találjuk, hogy a meditáció lehetővé teszi az agy számára, hogy áttörje azt a kulturális hiperaktivitás zavart, amit azáltal kreálunk, hogy sok feladatot próbálunk egyszerre elvégezni, és lehetővé teszi agyunknak, hogy az aktuális feladatra összpontosítson.
Kami menemukan bahwa meditasi membuat otak Anda untuk mengatasi ADHD kultural yang telah kita ciptakan dengan mengerjakan banyak hal dalam satu waktu dan membuat otak Anda fokus pada tugas di depan Anda.
De lehetőségünk van újrahasznosítani ezeket valami hasznosabb dologra, ami lehetővé teszi, hogy állandó energiához jussunk.
Tetapi kita punya kesempatan untuk mendaur ulang bahan itu menjadi sesuatu yang lebih berguna yang membuat kita mendapat suplai energi sepanjang waktu.