Fordítása "hiánya valamit" horvát nyelv:


  Szótár Magyar-Horvát

Hiánya - fordítás : Valamit - fordítás : Hiánya valamit - fordítás : Hiánya - fordítás : Hiánya - fordítás : Hiánya - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

okmányok hiánya
U slučajevima u kojima se odluka o vraćanju i nalog za udaljavanje donose zajedno u postupku od jednog koraka, mora biti jasno navedeno u slučajevima u kojima je odobreno vrijeme za dobrovoljni povratak da će udaljavanje biti izvršeno samo ako nije ispunjena obveza vraćanja u vremenu za dobrovoljni povratak.
Hasonlóképpen a gonoszság a jó hiánya, Isten hiánya.
Na sličan način je i zlo odsutnost dobra, ili još bolje, zlo je odsutnost Boga.
Bailey, hiánya van.
Imate manjak...
A szelektivitás hiánya
Procjena postojanja državne potpore
Pályázati eljárás hiánya
Pritužba
Az előny hiánya
Odredbama te Uredbe sa zakonskom snagom propisana su i pravila koja država treba poštovati kada EDP u određuje naknadu koju treba platiti za gospodarske koristi produljenja.
Gazdasági előnyök hiánya
89
pénzügyi források hiánya
Države članice moraju svoju procjenu postojanja opasnosti od bijega temeljiti na objektivnim kriterijima utvrđenim u nacionalnom zakonodavstvu.
releváns bizonyítékok hiánya.
Nadzorni europski tužitelj te dokumente prosljeđuje nadležnom stalnom vijeću uz svoju procjenu ako smatra da je ona potrebna.
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA
NESURADNJA
Botladozó, koordináció hiánya (ataxia)
Spoticanje, nedostatak koordinacije (ataksije)
Hiánya érzés bűnösnek igazságtalanság
Nedostatak osjećaja krivnje o krivo radite
Az anyagiak hiánya, gondolom.
Pomanjkanje sredstava, rekao bih.
Megijeszt a bizalom hiánya.
Koji nestanak samopouzdanja.
Az állami támogatás hiánya
Društvo SOGEAAL ističe da je prag naveden u članku 2. stavku 1. točki (a) Odluke o uslugama od općeg gospodarskog interesa zadovoljen time što je javni doprinos iznosio oko četiri milijuna EUR godišnje, dok je prihod društva SOGEAAL bio ispod 100 milijuna EUR.
H. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA
Proizvođači koji žele dobiti izuzeće trebali bi podnijeti zahtjev koji je valjano potkrijepljen dokazima u roku navedenom u članku 3. stavku 3. ove Uredbe.
A jogalap indokolásának hiánya
Prema sudskoj praksi iz uvodne izjave 15., administrativni postupak trebalo bi nastaviti u točki u kojoj je došlo do nezakonitosti.
A jogalap indokolásának hiánya
Carinskog zakonika Zajednice
H. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA
F. EVIDENTIRANJE
Vagyis a munkavállalók hiánya, az állandó telephely hiánya és az Apple Inc. től különálló bármely irodai létesítményre való utalás hiánya.
Odjeljci 5.2. i 5.3. ugovora o podjeli troškova od 30. rujna 2007., 5. siječnja 2009. i 29. rujna 2013.
A betegség hiánya nem egészség.
Izostanak bolesti ne predstavlja zdravlje.
Az első a kétnyelvűek hiánya.
Prva je nedostatak bilingvista.
Cool végtagok (hiánya a forgalomból)
Cool ekstremiteta (od nedostatka cirkulacije)
Koordináció hiánya (azaz, baj walking)
Nedostatak koordinacije (tj., Problem hodanje)
Aggódik a hiánya mérnöki tehetségek?
Zabrinuti vašeg nedostatka tehničkih talenata?
Magnézium hiánya vezet a migrén.
Nedostatak magnezija dovodi do migrene.
Persze az anyai szeretet hiánya.
Nesumnjivo si tražio majku koje se jedva sjećaš.
Az általános nyomonkövetési kötelezettség hiánya
i. sprječavanje prijevarne i zavaravajuće prakse ili na rješavanje posljedica povreda ugovora
A kitoloncolás észszerű lehetőségének hiánya
Redovito preispitivanje zadržavanja
sejtvonalak esetében a mikoplazma hiánya
smatra se da je istodobnu negativnu kontrolu prihvatljivo dodati u bazu podataka o prijašnjim negativnim kontrolama laboratorija kako je opisano u stavku 39.,
sejtvonalak esetében a mikoplazma hiánya
Citohalazin B nije obvezan za druge vrste stanica ako se može utvrditi da je u tim stanicama došlo do diobe kako je opisano u stavku 27.
Reaktivitás hiánya vagy minimális reaktivitás
br.dvojezgrenih stanica
Megfigyelhető a szemhólyagok hiánya is ( ).
plodnost,
Beruházások hiánya és idejétmúlt technológiák
Stoga troškovi proizvodnje utječu na naknadu koju industrija Unije naplaćuje svojim klijentima povrh cijene za APT.
A CET1 tőke többlete ( ) hiánya ( )
Poseban pristup pozicijskom riziku za CIU