Fordítása "hiányát" horvát nyelv:


  Szótár Magyar-Horvát

Hiányát - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

Mindez a koordináció hiányát eredményezné.
To bi rezultiralo pomanjkanjem koordinacije.
negatív előjelű, amely a mérlegkörfelelős hiányát jelöli
procesa ponovne uspostave frekvencije s automatskom aktivacijom
Azt kérdi Hogy magyarázzam meg az érzelem hiányát?
Stoga on kaže, Kako da opravdam ovaj, neobjašnjivi, nedostatak emocija?
Több érdekelt fél is hangsúlyozta az arányosság hiányát
Smjernica o državnim potporama za zaštitu okoliša, mjera ima poticajni učinak ako potakne korisnika da promijeni svoje ponašanje kako bi poboljšao funkcioniranje energetskog tržišta.
A szívverés hiányát jellegéből adódóan nehéz mikrofelvételen megjeleníteni.
spolna obilježja,
Ezenkívül meg kell adnia a bankszámlák meglétét vagy hiányát.
Osim toga, morate odrediti prisutnost ili odsutnost bankovnih računa.
Ezenkívül meg kell adnia a bankszámlák jelenlétét vagy hiányát.
Osim toga, morate odrediti prisutnost ili odsutnost bankovnih računa.
A szívverés hiányát a szív összehúzódásának elmaradása jelöli (kettős nyíl).
histopatološka pretraga gonada (nije obvezno)
A démonokban való hit az Istenben való teljes hit hiányát mutatja.
Vjerovanje u demone pokazuje nedostatak vjere u Boga.
Ezért hamar éreznifogjuk minden cent hiányát, melyet hanyagul otthagyunk a pénztárnál.
12 zvijezda Europske unije predstavlja dinamiku i harmoniju suvremene Europe.
Hát az ember ezt még elviselheti de a hozomány hiányát nem.
I to bi muškarac izdržao da ona nešto posjeduje.
bizonyítaniuk kell a vám vagy adójogszabályok súlyos vagy ismételt megszegésének hiányát.
nepostojanje teških ili uzastopnih prekršaja protiv carinskih ili poreznih propisa.
Nerve bénulás a szem, kapcsolatos állapot hiányát izom hang a szemizmok, is felmérik.
Živaca paraliza u oku, uvjet povezan s nedostatkom mišićnog tonusa od oka mišića, također će se smatrati.
Az egész hely teljes csendbe burkolózott, de a csend nem a zaj hiányát jelentette.
Cijelo je mjesto bilo u potpunoj tišini, ali tišina nije bila nedostatak zvukova.
A szemöldök mikropigmentációjának technikája nem zárja ki az anesztézia hiányát, de minden nagyon egyedi.
Tehnika micropigmentacije obrva ne isključuje odsutnost anestezije, ali sve je vrlo individualno.
Ez különböző minimális küszöbértékek alkalmazását vagy a termék édesítőanyag tartalma objektív kimutatásának hiányát eredményezheti.
To bi moglo dovesti do primjene različitih minimalnih pragova ili do neobjektivnosti pri dokazivanju prisutnosti sladila u proizvodu.
Ha a FAD hoz nem kapcsolódik elektronikus berendezés, annak hiányát is meg kell említeni.
satelitski primopredajnici
azon esetek leírása, ahol a regionális megfelelőség hiányát értékelték, és az alkalmazott kockázatcsökkentő intézkedések leírása.
Godišnje izvješće o regulaciji frekvencije i snage razmjene
Sperma elemzés mutat alacsony spermaszám (oligospermia) vagy egy abszolút hiányát spermiumok (azoospermia) Az ondófolyadék általában jelenteni.
Sjeme analiza će pokazati nisku broj spermija (oligospermia) ili apsolutna odsutnost spermatozoida (azoospermija) u sjemene tekućine obično je izvijestio.
Ez különösen a Comore szigeteki hajólajstrom státuszát és a Comore szigeteki flotta ellenőrzésének teljes hiányát érinti.
Odluke od 1. listopada 2015., komorska tijela i prije donošenja te odluke bila upoznata s time da su plovila koja plove pod njihovom zastavom, kršeći komorske zakone i propise, djelovala izvan IGP a Komorâ te nisu poduzela izvršne mjere u pogledu tih plovila.
Álláspontja szerint akkor, amikor a kínai behozatal 6,5  os piaci részesedésének visszaállásából fakadó hatásokat szimulálta, a Bizottság nem vette figyelembe a termékszerkezetben fennálló eltéréseket, az árak összehasonlíthatóságának hiányát, valamint a terméktípusok közötti versenyt (illetőleg annak hiányát).
Stoga je vjerojatno da će zbog dampinškog uvoza iz Kine proizvođači keramičkih pločica iz Unije biti prisiljeni prilagoditi cijene na kinesku razinu.
Továbbá, ha a feltétel nem korrigált, Egyes kutyák tapasztalhatnak az izomtömeg (sorvadás) idővel a hiányát izom használat.
Dodatno, ako uvjet nije ispravljen, neki psi mogu doživjeti gubitak mišićne mase (atrofija) tijekom vremena s nedostatkom mišića korištenja.
Az a bíróság, amelynek meg kellene állapítania joghatóságának hiányát, eljárását felfüggesztheti, ha a másik bíróság joghatóságát vitatják
Sud za žigove EU a kojemu je podnesena protutužba za opoziv ili za proglašenje ništavosti žiga EU a ne nastavlja s ispitivanjem protutužbe dok zainteresirana stranka ili sud ne obavijeste Ured o datumu podnošenja protutužbe.
Meg kell említeni, hogy a Bizottság határozata valójában az állami támogatás hiányát állapította meg abban az ügyben.
(Varšava, 20,00  ), Strabag AG (Spittal na Dravi, 10,12  ), KWM Investment (Beč, 9,32  ), Bank Zachodni WBK S.A.
Amennyiben az elsőként megkeresett bíróság joghatóságát állapítják meg, a később megkeresett bíróság ennek javára megállapítja saját joghatóságának hiányát.
ODJELJAK 9.
Amennyiben az ellenőrzés az e határozatnak való megfelelés hiányát jelzi, az illetékes hatóságok megteszik a szükséges jogorvoslati intézkedéseket.
To se, međutim, ne primjenjuje na djetelinu na travnjacima gdje ona pokriva manje od 50 površine i na druge mahunarke koje su podsijane s travom.
Az alacsony citotoxicitást vagy a citotoxicitás hiányát mutató vizsgálati vegyi anyagok esetében rendszerint megközelítőleg kétszeres háromszoros koncentrációs intervallumok helyénvalóak.
Kod uporabe stanica s neodgovarajućom endogenom sposobnošću metabolizma trebalo bi upotrebljavati egzogene sustave metaboličkog djelovanja.
Vajon tényleg észre, hogy elhagyta a tej állva, nem sőt hiányát az éhség, és azt ő hoz valami mást enni alkalmasabb rá?
Bi li ona stvarno primijetiti da je napustio mlijeko stoji, a ne doista iz bilo kojeg nedostatka od gladi, i da će ona dovesti u nešto drugo da jedu više pogodna za njega?
Figyeljék meg, hölgyeim és uraim, a homloklebenynél a tekervények hiányát, összehasonlítva a normális aggyal, és a jól látható degenerációt a homloklebeny közepén.
Uočite, dame i gospodo, ožiljke na vijugama na prednjem režnju u usporedbi s normalnim mozgom, i očiglednu degeneraciju na srednjem prednjem režnju.
A Bizottság ugyanakkor a nem kötelező erejű ajánlásoknak és határozatoknak való megfelelés hiányát csak alátámasztó bizonyítéknak és nem az azonosítás alapjának tekintette.
Svetom Vincentu i Grenadinima dostavljena je obavijest o Odluci zajedno s dopisom u kojem ih se poziva da u bliskoj suradnji s Komisijom provedu plan djelovanja za ispravljanje utvrđenih nedostataka.
Az átmeneti rendelkezések módosíthatják az AT1 tőke és a T2 tőke hiányát is (az AT1 tőke vagy a T2 tőke azon hiányát, amely a CRR 36. cikke (1) bekezdésének j) pontjában, illetve 56. cikkének e) pontjában leírtak szerint az adott tőketípusokba tartozó tőkeelemek összegét meghaladó levonások többlete miatt keletkezik.)
C 23.00 TRŽIŠNI RIZIK STANDARDIZIRANI PRISTUPI ROBI (MKR SA COM)
A Transdev bemutatja az elemzés főbb eredményeit és leszögezi, hogy a szakértői jelentés egyértelműen bizonyítja a támogatási program semlegességét és a túlkompenzáció hiányát.
Komisija nema nikakve ovlasti tražiti povrat potpora isplaćenih u okviru postojećih programa.
Minden egyes esetben egyedileg kell elbírálni az őrizet konkrét indokainak fennállását, valamint a hatékony és elégséges, kevésbé kényszerítő jellegű intézkedések rendelkezésre állásának hiányát.
Rokovi za podnošenje žalbi na odluke povezane s vraćanjem moraju se uspostaviti nacionalnim pravom.
Ez akkor lép fel, hogy a másodlagos hiányát egy specifikus kötési receptornak az alsó bélben (az ileum) az intrinsic faktor kobalamin összetett (IF cbl).
To stanje nastaje sekundarna nepostojanja posebne obvezujuće receptora u donjem crijeva (ileum) za unutarnje faktor cobalamin kompleksa (IF CBL).
Nem indokolhatja a fordítás hiányát egy olyan helyzet, amikor az adott nyelvre dolgozó fordítók léteznek, de a közigazgatáson belül felmerülő okokból nem állnak rendelkezésre.
Direktive 2008 115 EZ protivno održanje učinaka zabrana ulazaka s neograničenim trajanjem izrečenih prije stupanja na snagu Direktive 2008 115 EZ, iznad maksimalne duljine zabrane predviđene ovom odredbom, osim ako su ove zabrane ulaska bile izrečene državljanima trećih zemalja koji predstavljaju ozbiljnu prijetnju za javni poredak, javnu sigurnost ili nacionalnu sigurnost .