Fordítása "modellezési projektben" A görög nyelv:


  Szótár Magyar-Görög

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

A modellezési folyamat integritása
Αρτιότητα της διαδικασίας ανάπτυξης υποδειγμάτων
V. Levegőminőség modellezési referencia módszerek
V. Τεχνικές αναφοράς για την προσομοίωση μέσω μοντέλου της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα
Az UML modellezési elemek találhatók osztály diagramok tartalmazzák
Τα στοιχεία μοντελοποίησης UML που βρέθηκαν στην τάξη διαγράμματα περιλαμβάνουν
A SSADM módszer egy tipikus modellezési fókusz megközelítés.
Η μέθοδος SSADM είναι μια τυπική προσέγγιση εστίαση μοντελοποίησης.
Jelenleg nem lehet meghatározni a levegőminőség modellezési referencia módszereket.
Επί του παρόντος, δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν οι τεχνικές αναφοράς για την προσομοίωση μέσω μοντέλου της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.
Több szinten veszünkrészta projektben.
Συµµετέχουµε σε διάφορα εpiίpiεδα.
a modellezési folyamat bármely eleméért felelős feleknek megfelelő képzettséggel kell rendelkezniük.
υπεύθυνο προσωπικό με κατάλληλα προσόντα για κάθε πτυχή της διαδικασίας ανάπτυξης υποδειγμάτων.
Szimbolikus linkek kezelése a projektben
Χειρισμός συμβολικών δεσμών στο έργο
A globális szegénység projektben dolgozom.
Εγώ δουλεύω ενάντια στην παγκόσμια φτώχεια.
A vezetőségnek elégséges szakképzett és kompetens erőforrást kell biztosítania a modellezési funkcióhoz.
Η διοίκηση διαθέτει στη μονάδα ανάπτυξης υποδειγμάτων επαρκές προσωπικό με τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία.
Nem megengedett fájltípus ebben a projektben
Εσφαλμένος τύπος αρχείου για αυτό το έργο
Azinnovációnak ezértnemkellfeltétlenül megjelennie minden egyestámogatott projektben.
Εpiο ένω , η καινοτο ία δεν είναι κατ ανάγκη piαρούσα σε κάθε χρη ατοδοτού ενο έργο.
Ez az adott projektben rejlő sajátosjellemzőkfüggvénye.
Αυτό piορεί να εξαρτάται αpiό ειδικά χαρακτηριστικά piου είναι εγγενή στο έργο.
Azinnová ciónakezértnemfeltétlenülkell minden támogatott projektben megjelennie.
Εpiο ένω , η καινοτο ία δεν είναι piαρούσα κατ ανάγκη σε όλα τα στηρι ζό ενα έργα.
A projektben szereplő tervezett termékek jellemzői
Χαρακτηριστικά των προϊόντων που εντάσσονται στο επενδυτικό σχέδιο
Ha iskolája már részt vesz eTwinning projektben vagy Comenius iskolai együttműködési projektben, akkor a következőket csinálhatja
Αν το σχολείο σας συμμετέχει ήδη σε μία Σχολική Συνεργασία Comenius ή σε ένα eTwinning έργο, μπορείτε
a terület közös projektben érdekelt feleinek meghatározása
συνενώσει τι σχετικέ οάδε συφερόντων ια piεριοχή γύρω αpiό ένα κοινό έργο
A projektben többször is késedelem lépett fel.
Tο έργο υpiέστη αρκετέ καθυστερήσει.
folytatódik az elméleti és modellezési munka, amelynek végső célja a fúziós reaktorplazma mélyreható megértése,
θεωρία και περαιτέρω μοντελοποίηση με απώτατο στόχο τη συνολική κατανόηση των πλασμάτων σύντηξης για αντιδραστήρα,
modellezési hibák ezek jellemzően a gyűjtött adatok paramétereinek becslésére alkalmazott modellben található hibákra vonatkoznak
σφάλματα προτύπων κατά κανόνα, πρόκειται για σφάλματα του προτύπου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των παραμέτρων των συλλεγέντων δεδομένων
A belső modellek és modellezési folyamat, valamint a jóváhagyás minden lényeges elemét dokumentálni kell.
Όλα τα σημαντικά στοιχεία των εσωτερικών υποδειγμάτων, και των διαδικασιών ανάπτυξης υποδειγμάτων και επικύρωσης τεκμηριώνονται γραπτώς.
A környezeti levegő minőségével kapcsolatos megfelelő szintű információ biztosítására az előírt mérések kiegészíthetők modellezési technikákkal.
Οι προβλεπόμενες μετρήσεις μπορούν να συμπληρώνονται από τεχνικές προσομοίωσης, ώστε να διασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο πληροφόρησης σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.
A hitelintézeteknek megbízható rendszerrel kell rendelkezniük belső modelljeik és modellezési folyamataik pontosságának és következetességének jóváhagyására.
Τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν άρτιο σύστημα επικύρωσης της ακρίβειας και της συνέπειας των εσωτερικών τους υποδειγμάτων και της διαδικασίας ανάπτυξης υποδειγμάτων.
a belső modellek és modellezési folyamatok következetességének és pontosságának utótesztelésére és jóváhagyására alkalmazott módszer leírása
περιγραφή των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για το δοκιμαστικό εκ των υστέρων έλεγχο και την επικύρωση της ακρίβειας και της συνέπειας των εσωτερικών υποδειγμάτων και των διαδικασιών ανάπτυξης υποδειγμάτων
2. A projektben felhasznált berendezések villanyáram egyenlegének kalkulációja
2. Υπολογισμός του ισοζυγίου ρέυματος για συσκευές ενσωματωμένες στο σχέδιο
Az egyes partnerek több projektben is részt vehetnek.
Οι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορα σχέδια.
Minden EVS projektben három partnernek kell részt vennie.
Σε κάθε έργο τη EVS piρέpiει να συετέχουν τρει εταίροι.
Az írek egyértelműen kijelentették, hisznek az európai projektben.
Ο ιρλανδικός λαός δήλωσε ξεκάθαρα ότι πιστεύει στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.
Harmadik államok részvétele a fizetési láncra vonatkozó projektben
Συμμετοχή τρίτων κρατών στο σχέδιο διαδικασίας πληρωμών
a projektben kiválasztott és az alternatív helyszínek összehasonlíthatósága
συγκρισιμότητα μεταξύ των σχεδίων του επιλεγέντος τόπου εγκατάστασης και με ποιες εναλλακτικές λύσεις,
A temesvári projektben semmilyen hasonló berendezés nem szerepel
Κανένα μηχάνημα αυτού του είδους δεν προβλέπεται για την Τιμισοάρα.
a projektben legalább négy jogalanynak kell részt vennie
πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τέσσερις νομικές οντότητες
Követelmények elemzése és követelmények katalógusok használni a különböző modellezési eszközöket és technikákat, amelyeket figyelembe a következő.
Απαιτήσεις Ανάλυση και απαιτήσεις Κατάλογοι χρησιμοποιούν μια ποικιλία εργαλείων μοντελοποίησης και τεχνικών που θεωρούνται επόμενο.
A Sakai projektben szerzett tapasztalataimról is írtam egy könyvet.
Και επίσης, έγραψα ένα βιβλίο σχετικά με την εμπειρία μου του Sekaya έργου. Και θα ολοκληρώσω με...
A '100 Lány' projektben találhatunk néhány igen jó statisztikát.
Το έργο 100 Κορίτσια μάς παρέχει κάποια πολύ ωραία στατιστικά.
Szerepem a projektben a a tevékenység megszervezése és koordinálása.
Ο ρόλος μου σε αυτό το έργο είναι η οργάνωση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του έργου.
Meghívjuk Önt, hogy részt vegyenek a projektben A.Seleznёva. Enciklopédia !
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα A.Seleznёva. Εγκυκλοπαίδεια !
Meghívjuk Önt, hogy részt vegyenek a projektben A.Seleznёva. Encyclopedia !
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα A.Seleznёva. Εγκυκλοπαίδεια !
A résztvevő partnerek mindegyike létfontosságú szerepet kapott a projektben.
Καθοριστικό Â ήταν και ο ρόλο Â των εταίρων του έργου.
A kis és középvállalkozások kulcsszerepet játszanak az Eurostars projektben.
Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε έργα Eurostars.
Emiatt is szerepel a törvényi párbeszéd az általános projektben.
Γι' αυτό εξάλλου ο ρυθμιστικός διάλογος περιλαμβάνεται στο συνολικό εγχείρημα.
A temesvári projektben semmilyen ehhez hasonló terv nem szerepel
Καμία επένδυση αυτού του είδους δεν προβλέπεται για την Τιμισοάρα.
A fenti intézkedések kedvezményezettjei a projektben érintett építőipari vállalkozások.
Οι δικαιούχοι των προαναφερθέντων μέτρων είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες που συμμετέχουν στο έργο.
Különböző modellezési típusok vannak és az alkalmazott ma tematikai modellek illetve software ek is különböző bonyolultsá gi fokokkal rendelkeznek.
Υπάρχουν διάφορα είδη κατάρτισης μοντέλων και διάφοροι βαθμοί πολυπλοκότητας στα μαθηματικά μοντέλα και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται.
A tágabb célokkal rendelkező programokba beépülő rejtett vagy nem címkézett kiadásokat lehetőség szerint modellezési technikákkal becsülték fel.
Αυτό σ η 1 α ί ν ε ι ότι οι κρ α τικ έ ó δα p i ά ν ε ó p i ου p i ρο ορίζονται για το p i ρ ό β λ η 1 α των ναρκωτικών ε p i ι βα ρ ύ ν ου ν τον 1 έ σο p i ο λί τη τηó ΕΕ 1 ε 60 ευρώ ετη σί ω ó .