Fordítása "Marco Polo juh" a francia nyelv:


  Szótár Magyar-Francia

Póló - fordítás : Póló - fordítás : Póló - fordítás : Marco Polo juh - fordítás : Marco Polo juh - fordítás : Póló - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

( Marco Polo II. )
( Marco Polo II )
2.1 Emlékeztető az EGSZB Marco Polo I és Marco Polo II programokról szóló következtetéseire
2.1 Rappel des conclusions du CESE sur les programmes Marco Polo I et Marco Polo II.
A Marco Polo II. program (
Programme Marco Polo II (
közlekedésimód váltási programok, mint kezdetben a Marco Polo és jelenleg a Marco Polo II program
des programmes d évitement du trafic, tels que Marco Polo tout d abord, puis l actuel Marco Polo II
Marco Polo II program Igazgatási kiadások
Programme Marco Polo II Dépenses pour la gestion administrative
Marco Polo (06 Energiaügy és közlekedés)
Marco Polo (06 Énergie et transports)
A Marco Polo II. program (vita)
Programme Marco Polo II (débat)
Második Marco Polo program közösségi pénzügyi támogatás
2e programme Marco Polo octroi d'un concours financier communautaire
E szempontok túlnyomórészt hiányoznak a Marco Polo programból.
Ces considérations sont largement absentes dans Marco Polo.
A Marco Polo II is megérezte mindezen problémák hatását.
Le programme Marco Polo II a également ressenti l'impact de tous ces problèmes.
Itt van a Marco Polo, amely a kombinált közlekedést ösztönzi.
Il y a Marco Polo qui incite au transport combiné.
Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az áruszállítási rendszer környezetvédelmi teljesítményének javítását célzó közösségi pénzügyi támogatást nyújtó második Marco Polo program létrehozásáról (Marco Polo II)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le deuxième programme Marco Polo pour l octroi d un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II)
Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az áruszállítási rendszer környezetvédelmi teljesítményének javítását célzó közösségi pénzügyi támogatást nyújtó második Marco Polo program létrehozásáról (Marco Polo II)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le deuxième programme Marco Polo pour l octroi d un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II)
Ennek lehetővé kell tennie a Marco Polo program folyamatosságát, és el kell kerülnie azt a késedelmet, amelyet 2001 2002 ben észleltek a Marco Polo I indításánál.
Cela devrait permettre d assurer la continuité du programme Marco Polo et d'éviter le retard observé en 2001 2002 du démarrage de Marco Polo I .
október 24 én az 1692 2006 EK rendelet az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második Marco Polo program létrehozásáról ( Marco Polo II ) (4)
) relative à la taxation des poids lourds pour l utilisation de certaines infrastructures afin de réduire les différences entre États membres dans ce domaine
Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal Támogatás a Marco Polo II programból
Agence exécutive pour la compé titivité et l innovation Subven tion du programme Marco Polo II
Ár 900 Ft Hostel Marco Polo Budapest (0.0, 0) Térkép A hostel Marco Polo a Budapest szívében található, jól felszerelt, tiszta szobái olcsóbb szálláslehetoséget kínálnak mint a hotelek.
Prix 40 Hostel Marco Polo Budapest (0.0, 0) Carte Marco Polo, ouvert toute l'année, se trouve dans le centre de Budapest et a déjà acquis une très bonne réputation.
ID 254236 mobil faházakat gyártunk, bungalowri Marco Polo külömböző méretek és tipusok
ID 254236 Fabrication de maisons en bois,bungalows Marco Polo
A Marco Polo II program tekintetében 2008 ban közzétett ajánlattételi felhívások eredményei és az első Marco Polo program értékelésének következtetései azt mutatták, hogy ez a program észrevehető változást hozhat a közlekedésben.
Les résultats de l'appel à propositions pour le programme Marco Polo II publié en 2008 et les conclusions de l'évaluation du premier programme Marco Polo ont montré que ce programme peut entraîner un changement perceptible en matière de transport.
Ahhoz, hogy a program elérje céljait, a Marco Polo II t vonzóbbá kell tenni.
Pour que le programme atteigne ses objectifs, il faut que Marco Polo II devienne plus attrayant.
A versenyképességi és innovációs keretprogram egy részét, valamint a Marco Polo II programot hajtja végre
Agence exécutive pour la compétitivité et l innovation (EACI), ancienne IEEA
Ott van a TEN T projekt és a Marco Polo program a tengeri autópályák támogatására.
Nous disposons du projet TEN T et du programme Marco Polo pour soutenir les autoroutes de la mer.
, az IND DEM képviselőcsoport nevében. (NL) Ma este a Marco Polo II program változtatásait tárgyaljuk.
au nom du groupe IND DEM. (NL) Ce soir, nous discutons des modifications du programme Marco Polo II.
Meghatározott hatalmas kerttel, mindössze 1 km re Marco Polo Airport, 4 csillagos szálloda tágas, kényelmes szobákat...
Au milieu d'immenses jardins et à 1 kilomètre seulement de l'aéroport Marco Polo, cet hôtel 4 étoiles propose parking...
A kkv k eddig elég nehezen fértek hozzá a Marco Polo programon keresztül nyújtott európai pénzeszközökhöz.
Jusqu'à présent, les PME ont fait face à bon nombre de difficultés pour accéder aux fonds européens octroyés par l'intermédiaire du programme Marco Polo.
A Marco Polo II nagyobb tervezési biztonságot kínál, mivel ütemezése szerint 2013. december 31 ig szól.
Marco Polo II propose une amélioration de la planification de la sécurité, car il est prévu pour fonctionner jusqu'au 31 décembre 2013.
Emiatt a következő Marco Polo programnak nagyságrendekkel előrébb kell lépnie a nemzetközi közúti teherszállítás átfogó csökkentése irányában.
Ainsi, le prochain programme Marco Polo doit réagir immédiatement afin d atteindre une réduction globale du transport international de fret routier.
A referenciaösszegbe beletartozó egyéb igazgatási kiadások (06 01 04 32 Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal Marco Polo II.
Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (06.01.04.32 Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation Subvention Marco Polo II )
Ezek olyan infrastruktúrák, amelyek szükségesek és elégségesek a Marco Polo program által megcélzott szolgáltatásokkal összefüggő cselekvések célkitűzéseinek eléréséhez.
Ce sont des infrastructures qui sont nécessaires et suffisantes pour réaliser les objectifs liés aux actions de service ciblées par le programme Marco Polo.
Residence Marco Polo, Rovinj Ettöl 70 190m W Az apartmanok Rovinj közelében az egyik legjobb strandok a területen.
Residence Marco Polo, Rovinj De 70 190m W Les appartements sont situés a Rovinj, a proximité de l'une des plus belles plages de la région.
2004 júliusában az Európai Bizottság bemutatta a második ezúttal a 2007 2013 as időszakra vonatkozó Marco Polo programcsomagot.
En juillet 2004, la Commission européenne a présenté un deuxième paquet Marco Polo pour la période 2007 2013.
A beruházások támogathatóak lettek volna a Marco Polo európai program keretében is, de semmiféle támogatás iránti kérelmet nem terveztek.
Les investissements auraient pu être éligibles dans le cadre du programme européen Marco Polo, mais aucune demande d'aide n'a été prévue.
5.1.2 A Marco Polo programnak továbbra is fontos szerepet kell játszania az új és már létező járatok finanszírozásában és fejlesztésében.
5.1.2 Le programme Marco Polo devra continuer à jouer un rôle important dans le financement et le développement de nouvelles lignes ou l'extension de celles qui existent déjà.
A Marco Polo program folytonosságának és átláthatóságának megőrzése érdekében átmeneti rendelkezéseket kell elfogadni a szerződésekre és a kiválasztási eljárásra vonatkozóan..
Afin de sauve garder la continuité et la transparence du programme Marco Polo, des provisions transnationales devraient être établies en matière de contrats et de procédures de sélection.
A tagállamok nem használják ki kellően az olyan programokat, mint a Naiades és a Marco Polo az áruszállítás javítása érdekében.
Les États membres n'utilisent pas suffisamment les programmes tels que Naiades et Marco Polo pour améliorer le transport de marchandises.