Fordítása "merinói juh" a cseh nyelv:


  Szótár Magyar-Cseh

Merinói juh - fordítás :

Ads

  Példák (Külső források nem minősített)

Hu juh származott mongol juh.
Hu ovce pochází z ovcí Mongolsku.
Juh
Živá prasata
Juh
Ostatní
Juh
Kategorie fáze pro BLMNS
Juh
Živí tuři
Élő juh
Plemenná čistokrevná zvířata
Juh kecske
Ovčí kozí
Csak juh.
Pouze ovce.
A. Juh, összesen
A. ovce celkem
Juh és kecskebrucellózis
Brucelóza ovcí a koz
JUH ÉS KECSKEFÉLÉK
OVCE A KOZY
Juh és kecskefélék
Ovce, kozy
juh, nőivarú tenyészállat
bahnice
Juh És Kecskefélék
Ovce a kozy
Juh és kecskefélék
Ovce a kozy
Juh és báránybőr
Diplomatky, aktovky, školní brašny a podobné schránky
Juh és báránybőr
Kompozitní usně na základě nerozvlákněné usně nebo kožených vláken, ve tvaru desek, listů nebo pruhů, též ve svitcích odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitní usně, nepoužitelné k výrobě koženého zboží kožený prach, prášek a moučka
Juh , és kecskebrucellózis
Brucelóza ovcí a koz (B. melitensis)
Comisana Birka Juh A Comisana egyik legfontosabb fajta a mediterrán juh.
Comisana ovce Comisana je jedním z nejdůležitějších plemen ovcí Středomoří.
Juh vagy bivalytejből, sós lét tartalmazó tartályban vagy juh vagy kecskebőrben
Převyšujícím 48 hmotnostních
Juh vagy bivalytejből, sós lét tartalmazó tartályban vagy juh vagy kecskebőrben
Sýry a tvaroh
Juh vagy bivalytejből, sós lét tartalmazó tartályban, vagy juh vagy kecskebőrben
ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže
Juh és kecskehimlő (Capripox)
neštovice ovcí a koz,
A.2. Egyéb juh.
A.2. ostatní ovce.
Hasonló játékok Kaban Juh
Podobné hry Kaban Ovce
Élő juh és kecske
Domácí druhy
Élő juh és kecske
bez
Élő juh és kecske
Souvislost se společnou nomenklaturou SACU
Szarvasmarha, juh és baromfi
Mýdlo v jiných formách než ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo v podobných tvarech
Élő juh és kecske
Kategorie fáze pro Jižní Afriku
Élő juh és kecske
zmrzlina úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze K , jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt se clem ve výši 50 sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod, je stanoveno níže
Szarvasmarha, juh és baromfi
Hroznová šťáva (včetně vinného moštu), s hodnotou Brix převyšující 30
Élő juh és kecske
Osli
Élő juh és kecske
Krávy
marha, juh, kecske, sertés
skot, ovce, kozy, prasata